Den fysiska arbetsmiljön – inredningen på ditt kontor – handlar om färg och form, men också om estetiska aspekter i övrigt. Genomgående bör finnas en röd tråd, men hur hittar man den och vad bör man tänka på?


För många handlar den röda tråden enbart om färgskala. Färgskalan är viktig för att nå lugn och harmoni. Men den röda tråden handlar också om saker som vilken höjd gardinerna har, hur du monterar dem och hur du parkerar dem. Den röda tråden handlar om att många delar tillsammans bildar en helhet och en känsla av sammanhang då du inreder ditt kontor.

Parametrar som färg och form, akustik, ljusinsläpp och övrig estetik spelar en betydande roll för trivsel, välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen.


Var konsekvent
Med textil har du möjlighet att lyfta fram det som är företaget. Vad vill ni signalera? Att ni är ett modernt företag, traditionellt eller kanske retro? Den viktigaste punkten att ta fasta på när du skapar den röda tråden är att bestämma sig för hur du vill ha det och sedan repetera i hela miljön. Vilka materialval passar hos er? Blanda inte mer än nödvändigt. Bestämmer du dig för fullängdsgardiner så välj gärna det genomgående. Fundera över hur du vill montera gardinernas skenor. Oavsett du väljer att montera dem i tak eller på vägg, var konsekvent och gör likadant i hela din miljö. Detsamma gäller färgskalan som gärna får vara ett genomgående tema. Välj därför textilier i en sammanhållen färgskala.


Hållbara val
Att vara konsekvent i dina estetiska val ger också en hållbar interiör då du gjort medvetna, aktiva val som håller över tid. En estetiskt genomtänkt och tilltalande kontorsmiljö skapar också trivsel på arbetsplatsen.


Parkera gardinen
Du behöver kunna parkera din gardin på ett både funktionellt och estetiskt tilltalande sätt. Med ”parkera din gardin” avses ytan gardinen placeras på när man drar den åt sidan för fullt ljusinsläpp. Viktigt är att tänka på att det verkligen finns en yta att parkera gardinen på, något som alltför ofta glöms bort. Att ha en god och funktionell yta att parkera gardinen på är viktigt för ljuset, för akustiken och för att skapa en god fysisk arbetsmiljö på kontoret.


Att tänka på för att hålla den röda tråden:
• Sammanhållen färgskala
• Återkommande materialval
• Höjd på gardiner
• Montering
• Hur parkeras gardinen?
• Var enhetlig
• Hitta balansen