Försäljningspolicy

uppdaterad 2024-07-10

 

Offert

Offerten är ställd efter efterfrågad volym. Vid eventuella ändringar reserverar vi oss för att kostnader kan komma att justeras och/eller tillkomma.

 

Order

Orderbekräftelse skickas efter mottagandet av beställningen. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen och meddela oss ev. felaktigheter inom 24 timmar. Annullering av påbörjad, måttbeställd produkt accepteras ej.

 

Ansvarsförbindelser måttagning:

Det åligger uppdragsgivaren att säkerställa att ytan som ska mätas är tillgänglig, dvs ev möbler, dekorationer eller andra föremål behöver plockas bort. Uppdragsgivaren måste också informera vår personal om eventuella planerade justeringar som tex nytt golv, ny matta, nytt nedsänkt tak eller nya fönsterfoder som kan påverka de färdiga måtten på våra produkter. Om dessa förutsättningar inte efterlevs av uppdragsgivaren så kan inte Wave ansvara för en korrekt inmätt slutprodukt. I det fall Wave kommer ut till, i förväg planerat och avstämt med uppdragsgivare, måttagning och inte kan utföra sitt uppdrag för att uppdragsgivaren har brustit i sina åtaganden om tillgänglighet så debiteras den arbetstiden utöver det som offererats.

 

Ansvarsförbindelser sömnad:

Det åligger tygleverantören eller dess uppdragsgivare att kvalitetssäkra tygerna. Tygerna skall vara tydligt märkta med artikelnummer/namn/färg, kommission samt antal m/st i varje enhet. Tygetikettens uppgifter ligger till grund för våra beräkningar. Vi fritar oss ansvaret för försenad leverans orsakad av att tyg/order ej inkommit enligt avtalad tid. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering om inkomna tyger eller andra uppgifter skiljer sig från de i offert/orderbekräftelser. All tillverkning sker mot våra orderbekräftelser, vilka vi uppmanar Er att läsa igenom.

 

Ansvarsförbindelser montage:

Om inget annat avtalats åligger det uppdragsgivaren att säkerställa att ytan som ska monteras är tillgänglig dvs ev möbler, dekorationer eller andra föremål behöver plockas bort och att informera vår personal om eventuella lokala säkerhetsföreskrifter och regler. Uppdragsgivaren ska tillhandahålla dricksvatten och möjlighet till toalett. Om Wave kommer ut till, i förväg planerat och avstämt med uppdragsgivare, montage och inte kan utföra vårt uppdrag för att uppdragsgivaren har brustit i sina åtaganden om tillgänglighet så debiteras den montagetiden utöver det som offererats.

 

Leveranstider lagerhållna skenor:

Efter vår orderbekräftelse kan leverans ske vid normalorder efter c:a 1-2 veckor. Större order eller specialorder gäller efter särskild överenskommelse.

 

Leveranstider övrigt:

Större order eller specialorder gäller efter särskild överenskommelse.

 

Leveransvillkor:

Vid beställt montage ingår leverans och hängning till överrenskommen adress. Om inget annat överenskommet hämtas varorna hos Wave.

Wave Stockholm ersätter inte merkostnader för eventuella fel i produkt eller för försening av leverans.

 

Lagerhållning av beställt gods:

Om varor tex skenor ska hämtas upp av kund på Wave Servicelager, får godset ligga i upp till 2 veckor från överenskommet leveransdatum. Där efter kommer en lagerhyra debiteras kunden 200kr/exkl. moms per påbörjad vecka.

 

Returer

Specialbeställda/måttbeställda produkter kan ej returneras efter bekräftad order. 

 

Avbokning

För ombokning/avbokning av inbokat montage gäller fri ombokning fram till 1 vecka före avtalad tid. Vid 3-7 dagar debiteras 50% av monteringskostnaden och vid avbokning/ombokning inom 48h debiteras 100% av monteringskostnaden. För ombokning/avbokning av inbokad måttagning gäller fri ombokning fram till 2 arbetsdagar före avtalad tid. Därefter debiteras 100% av måttningskostnaden.

 

Betalningsvillkor:

För kundanpassade produkter utgår en förskottsbetalning om 50% om inget annat avtalats. Tillverkningen startas när förskottsbetalningen är gjord. 10 dagar netto från fakturadatum efter sedvanlig kreditprövning. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8% över gällande diskonto. Anmärkningar skall vara oss tillhanda senast 4 dagar efter fakturadatum.