Att välja rätt gardiner eller solskydd till sina fönster kan förändra ett helt rum, ett helt kontor. Det finns inga givna ramar, varje fönster har sina egna förutsättningar och kräver sin egen lösning. Det handlar om att hitta de unika egenskaperna.

 

Färg och form spelar en avgörande roll för vilken trivsel du skapar på kontoret. Dock är textil så mycket mer än färg och form. De har olika egenskaper varför det är viktigt att välja textil med omsorg. Redan från start bör du fundera över syftet med dina textilier i din fysiska arbetsmiljö.

• Vill du ha dem för att skapa rätt atmosfär?
• Önskar du skydd från solen?
• Ska textilierna fungera främst som ljuddämpare?

 

Val av material
Att välja material kräver kunskap och grunden är att alltid välja kvalitet efter behov och inte efter utseende. Du bör till exempel inte välja naturmaterial om placeringen är i solljus. Naturmaterial ”äts upp” av solen. I valet av material är det också klokt att ta hänsyn till hållbarhet och miljö. Något som idag inte är särskilt svårt att göra då utbudet av hållbara och miljövänliga textilier är stort. Till en hållbar interiör hör också genomtänkta lösningar som håller över tid.

 

Yta
I valet av material behöver hänsyn tas till hur mycket tyget ”bygger”, hur det faller, var du ska sätta den samt hur din yta ser ut. Var kommer gardinen att hänga när fönstret är öppet? Kommer gardinen då att få plats? Det vill säga finns en yta bredvid fönstret som kan härbärgera tyget när du vill ha fullt ljusinsläpp i fönstret?

 

Textil för akustik
Textil fyller i ett rum en mängd funktioner, bland annat som ljudabsorbent. Då ljudet träffar ett absorberande material dämpas ljudet effektivt, något som de flesta kontor idag strävar efter. Dock fungerar olika tyger på olika sätt. Vissa textilier dämpar akustiken mer än andra varför det är viktigt att definiera just dina behov. Är en dämpad akustik ett av dina syften med dina textilier är det av yttersta vikt att välja ett material med god förmåga att absorbera just ljud.

 

Uträkning av tyg
Att räkna ut tygåtgång för olika sorters gardiner och solskydd kan vara svårt för den som inte är van. Ett av de vanligaste ”felen” ifrån beställare av interiöra textilier är att man tänker för lite tyg. Det är ytterligare ett skäl till att konsultera profession från start.

 

Checklista inför val av gardin/solskydd:
• Behov
• Material
• Placering
• Yta