Att ha ett behagligt ljusklimat i den fysiska arbetsmiljön bidrar till en kreativ atmosfär, trivsel och goda prestationer hos medarbetarna. Att skapa ett tilltalande ljusklimat är idag enkelt då det finns solskydd för varje behov att tillgå.


En god arbetsmiljö ger förutsättningar för medarbetare att trivas på kontoret. En god arbetsmiljö innefattar inte enbart ergonomi, estetik och akustik utan också ett gott klimat med bra solskydd som hindrar solblänk i skärmar och eliminerar värme.


Solkydd ger en hållbar arbetsmiljö
Den fysiska arbetsplatsen bör vara inredd så att ljuset kan flöda, vilket solskydd kan bidra till. Solskydd och textilier kan hjälpa till att både förbättra och jämna ut inomhusklimatet så att det direkta solljuset med solblänk och obekväm värme som följd stängs ute. Solskydd kan samtidigt hjälpa dig att spara energi vilket också gör att solskydd är en hållbar lösning för såväl ditt företag som dina medarbetare.


Anledning till solskydd
För att komplettera din arbetsmiljö med solskydd är behöver du först och främst utröna vilka behov som finns i organisationen. Var i den fysiska arbetsmiljön behövs solskydd och varför? Var uppmärksam på att behoven ser olika ut för olika medarbetare men också beroende på placering i lokalen.


Med ett fönster i soligt läge kan du få svårt att se på skärmen på din dator vilket naturligtvis är en icke önskvärd arbetssituation. Du är då i behov av solskydd som avbländar men ändå släpper igenom ett behagligt ljus.


Ett flödande solljus kan också göra att temperaturen blir för hög för att arbetsklimatet ska kännas bekvämt. Du behöver då välja solskydd som skyddar från värmen.


I mötesrum kan solskydd vara aktuellt för att kunna använda sig av projektor. I ett mötesrum kan det också vara viktigt att solskyddet kan hissas upp och ner snabbt, smidigt och utan att störa det pågående mötet varför ett motordrivet solskydd styrt av en knapptryckning kan vara att föredra.


För någon medarbetare kan det vara viktigt att faktiskt se himlen när man blickar ut genom fönstret och då kan ett solskydd i mitten av fönstret vara lösningen. På så vis undviker du solblänk i datorskärmen men kan ändå se ut.


Att initialt definiera behoven är A och O för att få önskad effekt av ditt solskydd. Solskyddens funktion utesluter inte design och vice versa. Det finns helt enkelt solskydd för alla sorters behov.