Kontor idag präglas av öppna ytor och aktivitetsbaserade och agila arbetssätt. De fyller många funktioner men kräver också hållbara lösningar vad gäller inredning. Inte minst när det handlar om akustik.


Öppna ytor medför inte sällan höga ljudnivåer då det är svårt att undgå kollegors samtal, ljud från fläkt, kaffemaskiner och liknande. Att välja textil som ljudabsorbent kan vara ett effektivt sätt att i den fysiska arbetsmiljön få en behaglig akustik med hållbar interiör och välmående personal.


Välj tyg med omsorg
Visst vill vi ha inredningen på vårt kontor i tilltalande färger, men är behovet främst en dämpning av ljudnivån bör färg och form få spela en sekundär roll. Föreskrifter och bullernormer har lett till ökad efterfrågan på ljuddämpande faktorer som till exempel ljuddämpande draperier. Det finns idag textilier som är testade för akustik varför rekommendationen är att välja textil med högt värde.


Att välja textil som ljudabsorbent har många fördelar:

• Dämpar olika sorters ljud (fläkt, samtal, apparater med mera)
• Hållbar interiör
• Kostnadseffektivt
• Ljusreglerande
• Enkel placering
• Trivsel


Definiera dina behov
Olika utrymmen skapar olika ljud och det är därför viktigt att definiera de behov du har. Behöver du dämpa ljuden i de öppna kontorsytorna eller i ett mötesrum? Rummets funktion spelar roll när hänsyn ska tas till hur man bäst dämpar ljuden. Hänsyn behöver också tas till vilka ljud som behöver dämpas? Tal? Fläkt? Kopiator? Skrivare? Kaffemaskin? Annat?


Tygåtgång
För att textil ska spela en avgörande roll som ljudabsorbent är det, förutom val av tyg, också viktigt att inte snåla på mängden tyg. Ju mer tyg du investerar i ju bättre dämpning av störande ljud når du.


Avgörande montering
För att nå bästa ljuddämpning spelar också montering stor roll. En grundläggande regel är att avståndet mellan böljande textil och vägg bör vara tjugo centimeter. Avståndet gör att ljudet studsar mellan textil och vägg vilket ger mest effekt.


Rum i rummet
På öppna kontorsytor arbetar människor med olika arbetsuppgifter. Några medarbetare pratar mycket i telefon medan andra emellanåt har behov av att arbeta i en mer ostörd miljö. Att dela av ytor i rummet med textil är ett effektivt sätt att tillgodose samtliga medarbetares behov och också skapa möjlighet att arbeta ostört med låg ljudnivå. Mycket handlar helt enkelt om att skapa ett rum i rummet.